TOGETHER FOR INTEGRATIVE APPROACH TO RARE DISEASES
Език: Български Английски Френски Немски Руски

Сателитни работни срещи*

*Тъй като работният език на мероприятието е английски, програмата на конференцията ще бъде публикувана само на английски език!

13 June 17:00-19:00 Workshop 1 - Central and Eastern European Activities (part 1)

Moderators: Dr. Iva Stoeva, Prof. Borut Peterlin, Mrs. Natasa Bijelic
13 June 17:00-19:00 Workshop 2 - Integrative Management of Rare Diseases

Moderators: Assoc. Prof. Ivan Ivanov, Prof. Elisaveta Naumova, Dr. Edmund Jessop
13 June 17:00-19:00 Workshop 3 - Access to Orphan Drugs in CEE Countries

Moderators: Mrs. Stephanie Donahoe, Assoc. Prof. Rumen Stefanov, Mrs. Tsveta Milanova
13 June 17:00-19:00 Workshop 4 - Rare Tumors

Moderators: Assoc. Prof. Asen Dudov, Dr. Aydin Dortok
17:00-17:05 Introduction and opening
Assoc. Prof. Asen Dudov, Dr. Aydin Dortok
17:05-17:25 Rare Tumours in Europe - Challenges and Solutions
Dr. Aydin Dortok
17:25-17:40 The List of Rare Cancers and its Rationale
Dr. Annalisa Trama
17:40-18:00 Gastrointestinal Stromal Tumors
Assoc. Prof. Asen Dudov
18:00-18:20 Iron Chelation Development
Assoc. Prof. Georgi Mihaylov
18:20-18:40 Acromegaly - a Review
Dr. Emil Nachev
18:40-19:00 Q & A Session
June 14 10:00-12:30 Workshop 5 - Central and Eastern European Activities (part 2)

Moderators: Prof. Grzegorz Wegrzyn, Mr. Ysbrand Poortman, Dr. Radostina Simeonova, Mrs. Celine Lewis

 


Тази конференция е част от проекта "4th Eastern European Conference for Rare Diseases and Orphan Drugs - Together For Integrative Approach To Rare Diseases", който е финансиран от Европейския съюз в рамките на програмата за обществено здравеопазване.
Copyright ©2009 • www.raredis.org • Всички права запазени