TOGETHER FOR INTEGRATIVE APPROACH TO RARE DISEASES
Език: Български Английски Френски Немски Руски

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Име
Длъжност
Компания
Пощенски адрес
Интересувам се от:
E-mail
Телефон
Факс
Предпочитан начин за контакт

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. Българска асоциация за промоция на образование и наука (БАПОН) като организатор на конференцията е длъжна и се ангажира да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити вашите лични данни от нерегламентирано използване.

     
 

 

За повече информация, моля, свържете се с нас на телефон +359-887-948703 или чрез електронната поща - info@raredis.org


Тази конференция е част от проекта "4th Eastern European Conference for Rare Diseases and Orphan Drugs - Together For Integrative Approach To Rare Diseases", който е финансиран от Европейския съюз в рамките на програмата за обществено здравеопазване.
Copyright ©2009 • www.raredis.org • Всички права запазени