TOGETHER FOR INTEGRATIVE APPROACH TO RARE DISEASES
Език: Български Английски Френски Немски Руски

     Това мероприятие е логично продължение на изключително успешните 1ва, 2ра и 3та Източноевропейски конференции за редки болести и лекарства сираци, организирани от нас през 2005, 2006 и 2008. Тази година, конференцията спечели грант за ко-финансиране от Европейската комисия в рамките на Програмата за обществено здравеопазване, което е още едно признание и доказателство за приноса ни към подобряване грижите за хората с редки болести не само на национално, но и на европейско ниво. Официален патрон на събитието е първата дама на България - г-жа Зорка Първанова.

     Основната цел на Четвърта Източноевропейска Конференция за Редки Болести и Лекарства Сираци е да представи редките болести като общ проблем на различните обществени сфери, изискващ интегриран подход от всички засегнати страни.

     Редките болести са общ проблем на всички не само в България, но и в Европа, обхващащ множество области: наука, медицина, индустрия, финанси, здравеопазване, социални грижи. Засегнати са различни групи хора и само добрата координация и сътрудничество между тях могат да бъдат гаранция за успешни действия в областта на редките болести, които за предизвикателство за съвременна Обединена Европа.

     Четвъртата Източноевропейска Конференция за Редки Болести и Лекарства Сираци е последователна и постоянна дейност в областта на редките болести, чиито цели са подобряване и улесняване на достъпа на източноевропейските страни до информация за тези заболявания и даване на гласност за тях сред обществото. Конференцията ще се превърне в единен източноевропейски форум, където всички заинтересовани лица ще се съберат и ще изразят волята си да приложат интегриран подход към редките болести с цел решаване на проблемите в тази сфера.

Нашите предишни конференции Материали от конференцията
   

Сборник с постери и презентации - висока резолюция (натиснете, за да отворите PDF файла, големина - 523 MB)

Сборник с постери и презентации - ниска резолюция (натиснете, за да отворите PDF файла, големина - 187 MB)

Медиен доклад (натиснете, за да отворите PDF файла, големина - 8 MB)

Резултати от анкетни проучвания I

Резултати от анкетни проучвания II

Краен доклад

     

 


Тази конференция е част от проекта "4th Eastern European Conference for Rare Diseases and Orphan Drugs - Together For Integrative Approach To Rare Diseases", който е финансиран от Европейския съюз в рамките на програмата за обществено здравеопазване.
Copyright ©2009 • www.raredis.org • Всички права запазени